The Provinces of Japan in the Time of Iyeyasu

If you are seeing this frame with no map, click here for the map.

The map shows the provinces of Japan. The map is taken from A History of Japan by Murdoch and Yamagata. The provinces were superseded by prefectures in 1871.

Below is a list of the names of the names of the provinces. Move your mouse over a daimyo's name to find his holding on the map (does not work with Internet Explorer before version 7).

Province
Aki
Awa
Awa
Awaji
Bingo
Bitchu
Bizen
Bungo
Buzen
Chikugo
Chikuzen
Dewa
Echigo
Echizen
Etchu
Harima
Hida
Higo
Hitachi
Hizen
Hoki
Hyuga
Iga
Iki
Inaba
Iwami
Ise
Iyo
Izu
Izumi
Izumo
Kaga
Kai
Kawachi
Kazusa
Kii
Kotsuke
Mikawa
Mimasaka
Mino
Musashi
Mutsu (Oshu)
Nagato
Noto
Oki
Omi
Oshu (Mutsu)
Osumi
Owari
Sado
Sagami
Sanuki
Satsuma
Settsu
Shima
Shimosa
Shimotsuke
Shinano
Suruga
Suwo
Tajima
Tamba
Tango
Tosa
Totomi
Tsushima
Wakasa
Yamashiro
Yamato
Yezo

More maps from A History of Japan.